Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

Większość osób żyjących w kraju dotyczy obowiązek podatkowy. I mimo tego, że ludzie mają świadomość konieczności takiego obowiązku, to jest to raczej obowiązek niechętnie spełniany. Podatki mogą być bowiem dość wysokie. Na szczęście istnieje coś takiego jak kwota wolna od podatku. Czym jest kwota wolna od podatku? Kogo dotyczą kwoty wolne od podatku, a także jak wyliczane są kwoty wolne od podatku? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym poradniku.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatek, naliczanie podatku, prawo podatkowe, obowiązek podatkowy, rozliczenia podatkowe

Podatek

Jak wspominaliśmy obowiązek podatkowy dotyczy praktycznie każdego obywatelu. Dzięki podatkom państwo może w ogóle funkcjonować. Podatki zapewniają ciągłość funkcjonowania instytucjom takim jak policja, szpitale czy szkoły.

Niestety podatki wciąż rosną i obowiązek podatkowy doskwiera wielu obywatelom. Dlatego państwo ustanowiło szereg ulg i odliczeń, które związane są z obowiązkiem podatkowym. Jedną z takich ulg jest kwota wolna od podatku.

Tagi: prawo podatkowe, kwota wolna od podatku, podatek, podatki, obowiązek podatkowy, świadczenia podatkowe

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest rodzajem ulgi, która ustalana jest przez państwo na rzecz obywateli. Kwota wolna od podatku może być niestety naliczana tylko w niektórych sytuacjach. Trzeba pamiętać, że ulga jaką są kwoty wolne od podatku, nie dotyczy wszystkich obywateli, a jedynie niektórych.

Kwota wolna od podatku określa limit, po przekroczeniu którego podatnik zobowiązany jest odprowadzić należny podatek.

Mimo tego, że wynagrodzenie takich osób jest normalnie opodatkowywane, to jeśli kwota wolna od podatku określona dla danego roku podatkowego nie zostanie przekroczona, to ten podatek nie zostanie naliczony. Wysokość kwot wolnych od podatku określana jest przez państwo i jak wspomniane było wcześniej, jeśli kwoty wolne od podatku nie zostaną w ciągu roku przekroczone, to podatnik nie zostanie obarczony obowiązkiem odprowadzenia podatku od tej kwoty.

Kwota wolna od podatku dotyczy tylko części podatników. Wysokość kwoty wolnej od podatku określana jest tylko dla osób, które rozliczają się w ramach tzw. skali podatkowej. Kwota wolna od podatku dotyczy osób fizycznych, rozliczających się wg skali podatkowej z podatku dochodowego.

Podkreślić należy, że kwoty wolne od podatku nie dotyczą osób, które rozliczają się liniowo. Kwoty wolne od podatku nie obowiązują także przy rozliczeniach osób rozliczających się w ramach ryczałtu, a także podatników, którzy stosują kartę podatkową.

Kwoty wolne od podatku mogą być rozliczane w dwojaki sposób. Najczęściej odliczana jest raz w roku cała kwota. Czasami jednak kwoty wolne od podatku rozliczane są miesięcznie – tzn. co miesiąc odliczana jest 1/12 kwoty wolnej od podatku.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatek, ulgi podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo podatkowe

Źródła dochodu a kwota wolna od podatku

Kwoty wolne od podatku obowiązują osoby fizyczne rozliczające się w ramach skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku jest zawsze taka sama, niezależnie od tego z jakich źródeł dochody uzyskuje podatnik. Kwota wolna od podatku obowiązuje zawsze, gdy dochody rozliczane są w ramach skali podatkowej.

Jeśli podatnik prowadzi np. działalność gospodarczą i płaci podatki według stawek podatkowych, to kwoty wolne od podatku będą go obowiązywały. Jeśli jednak osoba taka płaci jedynie ryczałtowy podatek, to kwota wolna od podatku nie będzie u niej możliwa do odliczenia. Jeśli podatnik posiada kilka źródeł dochodu, np. część rozliczanych metodą linową, a część według skali podatkowej, to kwoty wolne od podatku dotyczyły będą tych dochodów uzyskanych w ramach skali podatkowej. Ważnym jest to, by pamiętać, że kwoty wolne od podatku mogą być odliczana tylko raz. Nawet jeśli podatnik ma kilka źródeł przychodu i łączy różne formy opodatkowania, to kwota wolna od podatku jest odliczana jedynie jednorazowo, a nie dla każdego źródła przychodu osobno. Odliczenie jakie stanowią kwoty wolne od podatku nie odliczane są bowiem od przychodu z różnych źródeł, ale jednorazowo od całości podatku, a nie od dochodu.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatek, podatki, obowiązek podatkowy, odliczanie kwoty wolnej od podatku, rozliczenia podatkowe

Kwota wolna od podatku a rozliczenie roczne

Wiele osób, których dotyczą kwoty wolne od podatku, zastanawia się czy skoro kwoty wolne od podatku będą u nich odliczane i należny podatek wyniesie 0 zł, to czy muszą składać roczne zeznanie.

Otóż każdy podatnik musi zgłosić zeznanie podatkowe. Nawet jeśli zarobi mniej niż obowiązujące kwoty wolne od podatku, to zeznanie musi zostać złożone. W przeciwnym razie, mimo że będzie nam przysługiwała kwota wolna od podatku, może zostać nałożona na podatnika olbrzymia kara.

Tylko przychód w kwocie 0zł i otrzymywanie świadczeń wolnych od podatku zwalnia podatnika z tego obowiązku.

Tagi: kwota wolna od podatku, zwolnienie z podatku, podatek, obowiązek podatkowy, rozliczenia pit, rozliczenia podatkowe

Kwota wolna od podatku a wspólne rozliczenie małżonków

Wspomniane było, że kwoty wolne od podatku mogą być odliczane jedynie raz, w przypadku nawet różnych źródeł dochodu.

Inaczej jest w przypadku małżonków. Tutaj kwota od podatku może być odliczana podwójnie, pod warunkiem, że każdy z małżonków otrzymuje dochód, którego dotyczy odliczenie takie jak kwota wolna od podatku.

Krótko mówiąc, jeśli każdy z małżonków rozlicza się wg skali podatkowej, to każdego z nich obowiązują kwoty wolne od podatku. Kwota wolna od podatku rozliczana przez wspólnie rozliczających się małżonków może okazać się bardzo korzystna. Bo jak było wspomniane kwoty wolne od podatku odliczane są od końcowego podatku należnego.

Tagi: kwota wolna od podatku, prawo podatkowe, podatek, rozliczanie kwoty wolnej od podatku, obowiązek podatkowy

Podstawa prawna kwoty wolnej od podatku

Art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm.) - to tam właśnie określona jest sposób obliczania na podstawie którego wyliczana jest kwota wolna od podatku. Trzeba pamiętać, że każdym roku kwoty wolne od podatku mogą być inne. Zanim więc wypełnimy swoje roczne zeznanie podatkowe, warto sprawdzić jakie są aktualne kwoty wolne od podatku i uwzględnić to w swoim rozliczeniu.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatek, rozliczenia podatkowe, podstawa prawna kwoty wolnej od podatku, opodatkowanie, prawo podatkowe

Kwota wolna od podatku 2014

W roku 2014 kwota wolna od podatku obliczona na podstawie odpowiedniej ustawy, wynosi 3091 zł. Wszelkie dochody do tej kwoty, rozliczane na podstawie skali podatkowej, nie są opodatkowane, bo jest to właśnie kwota wolna od podatku.

Prościej ujmując temat, każdy komu przysługują kwoty wolne od podatku może w swoim rozliczeniu rocznym dokonać odliczenia podatku w kwocie 556,02 groszy.

Kwota zmniejszająca podatek:

  • Miesięczna - 46 zł i 33 gr
  • Roczna - 556 zł i 2 gr
  • Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - 3.091 zł

Tagi: kwota wolna od podatku, odliczenia podatkowe, podatek, obowiązek podatkowy, rozliczenia podatkowe

Kwota wolna od podatku – kiedy nie jest stosowana?

Jak wspominaliśmy kwoty wolne od podatku nie zawsze obowiązują. Rozliczając dochody należy pamiętać, że kwota wolna od podatku nie dotyczy dochodów pochodzących z poniższych źródeł:

  • Przychód ze spadków i darowizn.
  • Przychód z odsetek na koncie osobistym.
  • Przychód ze sprzedaży nieruchomości.
  • Przychód z odsetek od prywatnie udzielonych pożyczek.
  • Przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową.
  • Przychód ze służby kandydackiej w Straży Granicznej, Policji, Straży pożarnej.

Lista dochodów, których nie dotyczą kwoty wolne od podatku jest dość długa i zawiera ponad 100 pozycji.

Szczegółowa lista dochodów, których kwota wolna od podatku nie obejmuje, wymieniona jest w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatki, rozliczenia podatkowe, obowiązek podatkowy, podatek, podatki w Polsce

Kwota wolna od podatku w Polsce i na świecie

W Polsce kwoty wolne od podatku nie zmieniły się od 2009 roku. Ustalona wówczas kwota wolna od podatku pozostaje więc nadal na poziomie 3091 zł.

Jak szacują specjaliści nasza polska kwota wolna od podatku znacznie odbiega od tego, jak wyglądają kwoty wolne od podatku na świecie. Polska kwota wolna od podatku jest najniższa.

Wszystkie inne kraje, w których określone są kwoty wolne od podatku mają je wyższe. Na przykład w Hiszpanii kwota wolna od podatku jest 25 razy wyższa, a na przykład na Cyprze kwoty wolne od podatku są 30 razy większe. Jest to niewątpliwie ogromna dysproporcja. O tym, że kwota wolna od podatku jest w Polsce za niska, słyszy się bardzo często. Jednak w chwili obecnej kwoty wolne od podatku pozostają na stałym poziomie i nic nie wskazuje na to, by kwoty wolne od podatku miały wzrosnąć. Ekonomiści podkreślają, że gdyby kwoty wolne od podatku zostały zwiększone, to w naszym budżecie powstałaby ogromna dziura budżetowa. Narzekają głównie przedsiębiorcy, dla których przekroczenie wysokości dochodów, jakie dopuszczają kwoty wolne od podatku, nie jest trudne. Jedynym pocieszeniem w momencie, gdy kwoty wolne od podatku są tak niskie jest to, że zawsze można skorzystać z innych odliczeń oraz proponowanych przez państwo ulg.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatki, odliczenia od podatku, skala podatkowa, odliczenia podatkowe, rozliczenia podatkowe, kwoty wolne od podatku

Kwota wolna od podatku – sposoby rozliczania

Samodzielne odliczenie jakiemu podlegają kwoty wolne od podatku może być problemem. Dlatego jeśli sądzimy, że kwoty wolne od podatku nas dotyczą, najlepiej z rozliczeniem udać się do profesjonalnego biura księgowego. Tam księgowy z pewnością będzie wiedział czym jest kwota wolna od podatku i jak stosować i to odliczenie, i inne. Niestety za usługi biura księgowego trzeba będzie zapłacić. Jeśli chcemy uniknąć tej opłaty warto skonsultować się z kimś, kto ma pojęcie o odliczeniach takich jak kwoty wolne od podatku. W ostateczności możemy skorzystać z programów do rozliczania podatku, dostępnych w internecie. Program tak pokieruje naszymi działaniami, że kwoty wolne od podatku jeśli wystąpią, to program odliczy kwoty, które trzeba.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatek, rozliczenia podatkowe, odliczenia podatkowe , podatki

Kwota wolna od podatku a sprawiedliwość społeczna

Kwota wolna od podatku jest często dyskutowaną kwestią.

Przeciwnicy podniesienia poziomu dochodu jakiego kwota wolna od podatku dotyczy twierdzą, że działanie takie spowodowałoby dziurę w budżecie.

Są jednak również zwolennicy, którzy twierdzą, że gdyby kwoty wolne od podatku zostały podniesione, to mogłoby to przynieść wiele pozytywnych konsekwencji. Zwolennicy zwiększenia poziomu dochodu, którego dotyczy kwota wolna od podatku twierdzą, że takie działanie spowodowałoby wzrost konsumpcji, co w konsekwencji zwiększyłoby wpływający do budżetu państwa podatek VAT. Zwiększenie poziomu dochodu, który obejmują kwoty wolne od podatku spowodowałoby również wzrost sprawiedliwości społecznej. Także podniesienie kwoty dochodu, którą obejmują kwoty wolne od podatku, mogłoby spowodować wiele pozytywnych zmian. Ekonomiści wskazują, że kwestia tego jaka powinna być kwota wolna od podatku, powinna być priorytetowym zagadnieniem przy każdej reformie finansów w kraju.

Tagi: kwota wolna od podatku, podatek, obowiązek podatkowy, kwota wolna od podatku, podatki

 

 

© Netinvest


Be Free